Nova rubrika ; PITAJ PSIHOLOGA!

Nova rubrika ; PITAJ PSIHOLOGA!

Imate pitanje ili nedoumicu oko čega bi Vam mogao pomoći psiholog? Vrijeme je da dobijete odgovor!

Vođeni željom za unaprijeđenjem naše usluge i online sadržaja, kreirali smo posebnu rubriku za sve naše članove i pratioce Centra za ples i rekreaciju – ”Zdravlje i Lifestyle”. U okviru ideje, predstavljamo Vam našeg stručnog saradnika iz oblasti psihologije – prof.dr. Elvis Vardo.

 

Sve što ste do sada željeli saznati o psihologiji čovjeka u određenim situacijama možete pitati, a ovo su neke od ponuđenih tema:

  • Unaprijeđenje životnih navika
  • Povećanje produktivnosti
  • Povećanje motivacije
  • Povećanje ličnog zadovoljstva
  • Redukcija stresa
  • Prilagođavanje novim situacijama
  • Poboljšanje socijalnih odnosa

Potpuno anonimno se obratite našem stručnom timu popunjavanjem postavljenog formulara za pitanja, a mi ćemo se potruditi da svake sedmice dobijete kvalitetne i zadovoljavajuće odgovore. Pitajte psihologa!

BIOGRAFIJA

Elvis Vardo je rođen 1981. godine u Zenici. Studij psihologije je upisao 2000. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Tokom studija je bio stipendista fondacije Heinrich Böll Stiftung a zvanje diplomirani psiholog je stekao 2004. godine. Postdiplomski studij iz područja psihologije upisuje 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Tokom 2004. i 2005. godine radi na projektu kreiranja novog modela profesionalnog usmjeravanja «Moja karijera» u Bosni i Hercegovini. U 2005. godini radi i kao istraživač u okviru BH Stratum – Agencije za istraživanje tržišta u zdravstvu i farmaciji. Od oktobra 2005. godine radi na Studijskom programu Psihologija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2008. godine. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevo 2012. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora psiholoških nauka. U 2012. godini se bira u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti «Primjenjene naučne psihološke discipline». Od oktobra 2017. godine se bira u zvanje vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti «Psihologija». Kao gostujući profesor izvodi nastavu na predmetu Psihologija sporta na Univerzitetu «Džemal Bijedić» u Mostaru. U Društvu psihologa u FBiH obavlja funkciju člana upravnog odbora, kao i funkciju Predsjednika podružnice Tuzla. Kroz formalno obrazovanje u psihologiji zainteresovao se za proučavanje tematike odabira karijere, indvidualnih razlika, psiholoških aspekata rada i sporta a njegov rad je tokom godina naučno-nastavnog usavršavanja, praktičnog i naučno-istraživačkog rada ostao usmjeren na istraživanje pomenutih područja. Održao je značajan broj pozivnih predavanja, seminara i edukacija iz domena primjenjene psihologije. Autor je dvije knjige i dvadesetak referentnih radova iz pomenutih područja psihologije.

 

 

Leave a Reply