Obilježen Svjetski dan šuma 21. mart 2022.

Prvi dan proljeća ujedno se slavi i kao Svjetski dan šuma. Šumama treba posvetiti veliku pažnju jer su danas globalno ugrožene uslijed lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i dr.Unos

Opis nije dostupan.
Izlet na Vršane

Članovi Centra za ples i rekreaciju su ovaj dan odlučili obilježiti izletom na Vršane. Pored druženja, uživanja u prirodnom ambijentu, organizovana je akcija čišćenja u toku koje smo se podsjetili na značaj šuma te njihov uticaj na opstanak čovječanstva.