Akcija povodom Svjetskog dana čišćenja 2022

Opis nije dostupan.

Povodom Svjetskog dana čišćenja članovi Centra za ples i rekreaciju su obilježili isti kroz akciju čišćenja dvorišta/zelene površine koja okružuje prostorije Centra.U akciji su sudjelovali i naši najmlađi članovi te tako dali svoj doprinos ka obilježavanju ovog važnog datuma. Do sada je ovaj pokret ujedinio aktiviste iz 180 zemalja, koji organiziraju akcije čišćenja u septembru širom svijeta.

Ove godine akcije čišćenja se organizuje u 191 zemlji među kojima je i Bosna i Hercegovina, a iz naše zemlje uključeno je 40 gradova, među kojima je i Tuzla. Cilj Svjetskog dana čišćenja nisu samo čistiji gradovi, parkovi, plaže i šume, nego i pomak ka boljem upravljanju otpadom i podizanje svijesti na lokalnom i globalnom nivou o problemu otpada i hitnosti njegovog rješavanja.