O NAMA

Ples nije takmičenje, to je strast

Nauči da igraš, jer život je igra. Onaj ko ne zna da igra ne zna ni da živi.

Centar za ples i rekreaciju vrši upis novih članova

Dobrodošli na oficijelnu web stranicu Centra za ples i rekreaciju – Tuzla

„Centar za ples i rekreaciju“ je nevladina organizacija, osnovana radi djelovanja u oblastima kao što su sport, kultura, unapređivanje zdravih životnih navika, humanitarni rad, razvoj dijaloga i komunikacije. Centar promoviše pozitivan stav prema sebi i okolini, aktivan život i pokret, promišljanje, informiranost o navikama i životnim praksama koje pomažu u svakodnevnom životu.

U okviru Centra realizuju se plesno – sportsko rekreativni programi kao što su:

✦ redovni programi – više puta sedmično, sistematsko stalno vježbanje (škole plesa, aerobik, fitnes, yoga, borilački sportovi i sl.)

✦ povremeni programi – povremeno vježbanje, učešće u povremenim sportsko – rekreacijskim akcijama i takmičenjima – izleti, lov, vožnja biciklom, rafting, pješačenja, rafting i sl.

✦ sezonski programi – program ovisi o godišnjem dobu – ljeti plivanje i tenis, zimi skijanje

Sistematizacija plesno – sportsko rekreativnih programa prema broju učesnika koji se realizuju u okviru Centra

✦ programe individualnog vježbanja

✦ grupne aktivnosti –vježbanje u manjim grupama

✦ porodične programe i aktivnosti

✦ masovne programe i akcije – aktivnosti manifestacijskog karaktera, kampanje propagandnog i poticajnog karaktera po kojim se nastoji uključiti tj. privući što veći broj građana

Centar će prema kompleksnosti programa sprovoditi jednostavne programe rekreacije, složene i kompleksne, zatim inicirati, podizati svijest građanstvu o različitim stepenima organizovanosti vježbanja te propagirati:

✦ organizovane programe – vježbanje, aktivnosti koje programiraju, organizuju i neposredno stručno vode stručnjaci za ples i sportsku rekreaciju u okviru samog Centra kao i organizacija, institucija i preduzeća

✦ usmjereni i djelimično organizirani programi – aktivnosti na koje građane upućuju i potiču putem propagandnih akcija, kampanja i manifestacija a pri tome pružamo im stručno- metodske upute i savjete kako, gdje i kada vježbati
✦ kontrolni programi – vježbanje, aktivnosti koje programiraju, organizuju i sprovode stručnjaci Centra s tim da uključivanjem građana u ove programe prethodi osnovna dijagnostika inicijalnog psihosomatskog statusa radi utvrđivanja eventualnih relativnih ili apsolutnih kontraidiikacija
✦ samoincijativni programi – pozivanje na individulano vježbanje, u krugu porodice, u stanu, u kući, na izletištu, u prirodi i sl.

Sistematizacija plesno – sportsko rekreativnih programa prema hronološkoj dobi u okviru Centra:

Sadržaji namjenjeni predškolskom uzrastu, sadržaji namjenjeni učenicima, sadržaji namjenjeni studentima, sadržaji namjenjeni zaposlenim osobama, sadržaji namjenjeni isključivo ženskoj populaciji, sadržaji namjenjeni osobama za posebnim potrebama, sadržaji namjenjeni osobama treće starosne dobi

Programski sadržaji koji će se realizovati u okviru Centra (masovni programi)

Plesna takmičenja u okviru Plesnog sportskog saveza BiH, plesna takmičenja za osnovne i srednje škole, plesni balovi, priredbe, festivali i sl.

Pretplatite se na naš newsletter!

Primajte najnovija obavještenja