Latinoamerički & Standardni

Latinoamerički & Standardni

Ovi satovi su otvoreni za svu djecu od 5 do 20 godina starosti bez obzira na njihovo predznanje. Smješteni su u grupe od 1 do 4 s obzirom na njihovu dob. Kroz dječje plesne radionice radimo na plesno – ritmičkom odgoju. Radi se o hramonično izvedenom kretanju uz muziku koje kod djece razvija kreativnost, koordinaciju, smisao za estetsko doživljavanje i stvaralačku intuiciju. Pri tom djeca oblikuju i jačaju svoje tijelo, te usvajaju plesnu tehniku. Ona  jača pojedine grupe mišića u svrhu pravilnog držanja, osvještavanja tijela, opšte kondicije, fleksibilnosti i pokretljivosti tijela kako bi se postigla vještina i sklad pokreta. Naravno nivo i težina plesnih vježbi i elemenata koje uče odgovaraju dobi djeteta. Slušanjem i izvođenjem pokreta na brojalice, ritmove i muziku kod djece razvijamo osjećaj za dinamiku, vrijeme, mjeru i ritam. Cilj nam je kod djece razvijati svijest o tijelu u plesnom kretanju, poticati ih na kreativnost, izražajnost, maštovitost, istraživanje, samostalno oblikovanje manjih plesnih i ritmičkih cjelina, te improvizaciju. Koreografije koje nastaju na satovima prikazujemo na produkcijama, plesnim susretima i festivalima.

Leave a Reply